Дейност

баур и civic europe

На 25 април БАУР кандидатства със своята идея в Idea Challenge, организирано от CIVIC Europe. По този начин се надяваме да спечелим съмишленици за революционната ни идея в областта на прякото участие на гражданите в управлението на местно и национално равнище. Проектното предложение Sign Digital, Impact Real, може да намерите тук.

© civic europe

индекс за гражданско участие

Сдружение БАУР, съвместно с Център Мария и Форум за Гражданско участие, ще е сред организаторите и изпълнителите на следващия индекс за гражданско участие на територията на Община Варна, който ще бъде проведен през 2022г.

© plevenzapleven