Българска асоциация за Устойчиво развитие

Важното за нас

Устойчивото развитие има за цел да отговори на потребностите на настоящото поколение, без да излага на риск способността на бъдещите поколения да посрещат собствените си нужди. То се базира на цялостен подход, обединяващ икономически, социални и екологични съображения, които се подсилват взаимно.

Програмата на ООН до 2030 г., приета от световните лидери през 2015 г., представлява новата глобална рамка за устойчиво развитие и определя 17 цели за устойчиво развитие.

Ние от Българска асоциация за устойчиво развитие се стремим към осъществяването на тези цели, чрез информационни кампании, активизъм и участване в различни проекти за сдружения в обществена полза.